Nâng cao năng lực về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới

Thu Hà 17:34, 08/08/2023

Từ ngày 17-7 đến 8-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới cho 330 cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương.

Các học viên tham gia làm bài tập thực hành về kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng các chương trình, chính sách.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới…

Học viên cũng được rèn luyện kỹ năng qua các bài thực hành với nội dung: Nhận biết các dạng bạo lực; nhận diện vấn đề giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng các chương trình, chính sách…

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025). Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới trên địa bàn.