Giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc

Thu Nga 08:27, 10/10/2023

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên là những người thường xuyên tiếp cận và sử dụng mạng Internet. Vì vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp bộ đoàn.

Vòng thi cấp tỉnh Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V, năm 2023.
Vòng thi cấp tỉnh Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 334.000 người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, trong đó có trên 93.000 đoàn viên. Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nếu chưa đủ nhận thức sẽ dễ bị tác động khi tiếp cận những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Vì thế, để giúp đoàn viên, thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc chính là chủ động cung cấp thông tin chính thống, tạo môi trường giúp đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu đầy đủ về lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra, cụ thể như thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên…

Mỗi cơ sở đoàn, mỗi cán bộ đoàn tích cực ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền về kết quả hoạt động của đơn vị, địa phương.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được các cấp bộ đoàn tăng cường thực hiện, định hướng thanh niên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Một số trường đại học trên địa bàn tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đơn cử như tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ TUAF thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Câu lạc bộ tổ chức những buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về các vấn đề lý luận. Các thành viên còn tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng Internet; phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước, về thanh niên.

Anh Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chia sẻ: Nhờ được tuyên truyền, em thấy mình được nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các cấp bộ đoàn cũng triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm đổi mới, nâng cao tính hiệu quả. Cụ thể là đã tổ chức được 212 hoạt động cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt, thảo luận những cuốn sách viết về Bác Hồ và các chuyên đề học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Các đơn vị chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tôn giáo, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp.

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn giới thiệu trên 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đã kết nạp được hơn 500 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng các phương pháp, hình thức sinh động, phù hợp với xu thế; tiếp tục nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên trong việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái...