Tiếp nhận 320 hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Tùng Lâm 14:18, 26/08/2022

Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, ngành Y tế đã tích hợp và xác thực thông tin công dân, tổ chức trên Hệ thống một cửa của Sở Y tế qua số căn cước công dân gắn chip điện tử. Cùng với đó là thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR-code, sử dụng chữ ký số trong thực hiện số hóa hồ sơ.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với bệnh nhân. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Bình đang khám cho bệnh nhi.
Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Bình khám cho bệnh nhi.

Đáng nói, Ngành đã thực hiện tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và triển khai tuyên truyền về tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, các tiện ích trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, qua Trang thông tin điện tử của các sở và đơn vị trực thuộc.

Theo thông tin từ Sở Y tế, tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 là 320/740 tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp, đạt 43,24% hồ sơ nộp trực tuyến. Tính riêng trong tháng 8, số lượng hồ sơ trực tuyến là 108 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ nộp trực tuyến.