Biển chỉ dẫn “Đèn đỏ được rẽ phải” chưa phát huy tác dụng

Dương Văn 08:49, 31/01/2023

Căn cứ theo thực tiễn điều kiện hạ tầng, mật độ phương tiện giao thông, cơ quan chức năng có quyền tổ chức giao thông tại các điểm giao cắt, khu vực đặc thù cho phù hợp. Do vậy, thời gian qua, TP. Thái Nguyên đã cho phép các loại phương tiện được rẽ phải khi có đèn đỏ ở một số điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư trên địa bàn, nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm… Tuy nhiên, biển chỉ dẫn này chưa phát huy tác dụng...