Xã nông thôn mới nâng cao Xuân Phương: Không "dậm chân tại chỗ"

Vi Vân 10:17, 11/01/2023

Là một trong 4 xã được UBND huyện Phú Bình lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Xuân Phương đã huy động mọi nguồn lực cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành 19/19 tiêu chí. Qua thẩm định, bình xét của Hội đồng cấp tỉnh vào cuối năm 2022, Xuân Phương đạt 97,5/100 điểm - đủ điều kiện công nhận xã NTM nâng cao...