Khẩn trương xử lý ô nhiễm tại bãi rác Phúc Thành

Nhóm P.V 10:15, 11/03/2024

Một lượng lớn rác thải sinh hoạt được thu gom từ các xã, thị trấn, đưa về tập kết tại bãi rác Phúc Thành, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ), nhưng không được xử lý, chôn lấp kịp thời, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Trước thực trạng này, UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương vào cuộc xử lý, nhằm giải quyết dứt điểm những bất cập trước mắt và lâu dài trong công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn...