Nông dân huyện Đồng Hỷ gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Lưu Phượng 10:09, 11/03/2024

Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững nên thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Đồng Hỷ đã tích cực vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ này. Đây là một trong những hình thức bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần hình thành lối sống xanh, an toàn trong đời sống, sản xuất của người dân huyện Đồng Hỷ...