Phú Bình nỗ lực cán đích nông thôn mới nâng cao

Phan Trang 14:40, 04/06/2024

Sau khi xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2022, Phú Bình đang nỗ lực để trở thành huyện NTM nâng cao trong năm nay...