TP. Thái Nguyên: Thúc đẩy 10 phường phía Nam, Tây Nam phát triển mạnh mẽ

Linh Lan 14:33, 23/05/2023

Ngày 23-5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên có buổi làm việc với 10 phường phía Nam và Tây Nam về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Đại diện Đảng uỷ phường Phú Xá đề xuất các ý kiến tại Hội nghị.
Đại diện Đảng ủy phường Phú Xá đề xuất các ý kiến về thực hiện nghị quyết tại buổi làm việc.

Các phường khu vực phía Nam và Tây Nam của TP. Thái Nguyên gồm: Tân Thịnh, Thịnh Đán, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Tân Lập, Tích Lương, Gia Sàng, Cam Giá và Phú Xá.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường. Kết quả, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ; thu ngân sách đạt khá; kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư; văn hóa, giáo dục, y tế có sự chuyển biến; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các địa phương còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác quản lý đất đai, xây dựng, mỹ quan đô thị chưa thực sự quyết liệt; thực hiện cải cách hành chính tuy đã có tiến bộ song chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri có vụ việc chậm, chưa dứt điểm…

Tại Hội nghị đã có trên 30 ý kiến đề xuất, kiến nghị của các phường về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; công tác phát triển đảng viên mới và quản lý đảng viên; vấn đề quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; thu ngân sách…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng giao UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị.

Đối với đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên thống nhất và giao UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các phòng, ban, đơn vị của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn 10 phường khu vực phía Nam và Tây Nam xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, các phường cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…