Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Thu Huyền 17:49, 30/10/2023

Ngày 30-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin công tác tuyên giáo tháng 10. Tham dự có các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11, lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu các chi bộ, đảng bộ tiếp tục tập trung tuyên truyền về những vấn đề trọng tâm đã được thông tin tại Hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong phát ngôn, tuyên truyền trên mạng xã hội; tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 11…