Hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường

TNĐT 08:30, 08/10/2023

Từ ngày 6/4/1972, đế quốc Mỹ mở lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân lần thứ hai, với quy mô và cường độ đánh phá lớn, thủ đoạn đánh phá dã man và tàn bạo hơn so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.

Sau khi Mỹ thả thủy lôi và bom từ trường phong tỏa các bến cảng, cửa sông ở 10 tỉnh, thành trên miền Bắc (tháng 5-1972), việc tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa, vũ khí và phương tiện chiến tranh do các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta theo đường biển bị ngưng trệ.

Đầu tháng 6-1972, Trung ương giao cho Thái Nguyên nhiệm vụ tiếp nhận hàng (chủ yếu là lương thực và vũ khí, phương tiện chiến tranh) từ các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Bắc chuyển về theo Quốc lộ 3, Quốc lộ 1B và đường sắt Kép - Lưu Xá, với khối lượng mỗi tháng từ 30.000 tấn đến 50.000 tấn, để vừa dự trữ vừa tiếp chuyển cho chiến trường và các tỉnh trong khu vực.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trung chuyển lương thực, ngoài việc dùng toàn bộ trụ sở các cơ quan, trường học và tầng 1 các ngôi nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên làm kho chứa 14.000 tấn hàng; tỉnh còn làm kho chứa tạm 20 tấn hàng ở các xã: La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng (Võ Nhai).

Tháng 8-1972, năng suất tiếp nhận trung chuyển lương thực, hàng hóa của Thái Nguyên đã đạt bình quân mỗi ngày 1.000 tấn. Địa bàn Thái Nguyên thực sự trở thành một đầu mối tiếp nhận và trung chuyển lương thực, hàng quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta từ biên giới Việt Trung chuyển về theo Quốc lộ 3, Quốc lộ 1B và đường sắt Kép - Lưu Xá.

Phát hiện Thái Nguyên là đầu mối trung chuyển lương thực, hàng hóa, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho chiến trường và các tỉnh trong khu vực, trong vòng 1 tháng (từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-1972), đế quốc Mỹ huy động máy bay ném 851 quả bom phá, bom phát quang xuống 21 xã, thị trấn thuộc 6 huyện, thành trên địa bàn Thái Nguyên, làm chết 138 người, bị thương 142 người.

Tháng 10-1972, máy bay Mỹ đánh phá Thái Nguyên 46 trận, làm chết 85 người, bị thương 117 người.

Tuy vậy, tổn thất do máy bay Mỹ đánh phá gây ra vẫn không làm cho quân và dân Thái Nguyên nao núng. Hàng hóa và các phương tiện chiến tranh do các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ cho cách mạng nước ta từ các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn chuyển xuống và từ Hà Bắc chuyển sang được quân và dân Thái Nguyên tiếp nhận, trung chuyển cho chiến trường và các tỉnh trong khu vực kịp thời với khối lượng ngày càng tăng.