Đại học Thái Nguyên: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

Thảo Nguyên 21:00, 26/01/2024

Chiều 26-1, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) và thư viện năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này năm 2024.

Năm 2023, ĐHTN và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ công tác CNTT, CĐS. Hoạt động quản trị, vận hành hệ thống tiếp tục được duy trì ổn định. Hiện nay, hệ thống CNTT trong toàn Đại học có 100 máy chủ, 3.968 máy trạm, 727 bộ thiết bị mạng các loại, 13 bộ thiết bị lưu trữ và 67 đường truyền Internet. Đa số các đơn vị thành viên đều sử dụng những phần mềm do ĐHTN trang bị, hầu hết các đơn vị cũng đã chủ động đầu tư phát triển các phần mềm phục vụ cho công việc đặc thù riêng của đơn vị...

Sinh viên Đại học Thái Nguyên dự tập huấn nâng cao năng lực số. Ảnh: T.L
Sinh viên Đại học Thái Nguyên dự tập huấn nâng cao năng lực số. Ảnh: T.L

Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động công tác trong lĩnh vực CNTT và thư viện của ĐHTN là 102 người, trong đó cán bộ làm công tác CNTT chiếm khoảng 57%, cán bộ làm công tác thư viện chiếm khoảng 43%. Hầu hết cán bộ, viên chức đạt chuẩn về tin học, trên 89% đạt chuẩn về ngoại ngữ. Năm 2023, toàn Đại học đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 133 lượt cán bộ, giảng viên về CNTT và CĐS.

Nhờ đó, toàn ĐHTN đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS vào công tác, giảng dạy; công tác số hóa giáo trình, bài giảng được các đơn vị thành viên quan tâm thực hiện, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tổng số trang tài liệu là giáo trình, bài giảng được số hóa tính đến nay là 8.551.493, trong đó năm 2023 số hóa bổ sung được 392.362 trang tài liệu...

Thời gian tới, ĐHTN tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác CNTT và CĐS; tăng cường nghiên cứu, phát triển, khảo sát, đánh giá, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý; đầu tư phần mềm tích hợp phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị; tiếp tục khuyến khích phát triển các phần mềm mới phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, các phần mềm có tính năng, hiệu quả cao...