Tăng cường giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử cho học sinh

Thảo Nguyên 14:05, 10/05/2024

Ngày 10-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

Tọa đàm tại Hội nghị.
Tọa đàm tại Hội nghị.

Nhằm cụ thể mục tiêu giáo dục hình thành phẩm chất nổi bật, nét văn hóa đặc sắc của học sinh: “Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là nội dung trọng tâm cụ thể hóa Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặt ra yêu cầu về phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông, thể hiện ở kết quả đầu ra gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

3 năm triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp đã góp phần nâng cao nhận thức và sự phối hợp tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của học sinh. Từ đó góp phần phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hình thành nét văn hóa, phẩm chất nổi bật của học sinh trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả của ngành Giáo dục - Đào tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông. Để đạt kết quả rõ nét và thực chất hơn, ngành Giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động để toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết phải giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; xây dựng môi trường lành mạnh, phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; tiếp tục đổi mới phương thác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông.