Tuyển sinh Đại học Thái Nguyên: Điểm xét tuyển ngành đào tạo giáo viên và y khoa tăng cao

17:31, 17/09/2021

Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Nhìn chung, mức điểm sàn hầu hết các ngành đều tăng so với năm 2020. Hai trường (Đại học Sư phạm và Đại học Y - Dược) có các ngành đào tạo giáo viên và y khoa mức điểm trúng tuyển tăng cao hơn so với các năm gần đây và nằm trong tốp các trường có mức điểm trúng tuyển cao cả nước. Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm: Ngành Giáo dục Mầm non: 27,50 điểm, ngành Giáo dục Tiểu học: 23,75 điểm, ngành Giáo dục Chính trị: 25,00 điểm; ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tiếng Anh đều cùng mức 24,00 điểm cao hơn so với năm 2020 là 5,5 điểm.

Trường Đại học Y – Dược, điểm chuẩn ngành Hộ sinh (mở mới): 19,15; các ngành còn lại ở mức điểm cao như: Ngành Y khoa: 26,20; Răng – Hàm – Mặt: 26,25; Dược học: 25,20; Kỹ thuật xét nghiệm y học: 24,85; Y học dự phòng: 21,85 và Điều dưỡng: 21,50…

Khối các ngành kinh tế và chương trình tiên tiến, nhập khẩu của các trường cũng có mức điểm tăng nhẹ từ 0,3 đến 0,6 điểm. Mức độ cạnh tranh của một số ngành ở các trường có điểm trúng tuyển tăng do nhu cầu thí sinh đăng ký tăng cao. Cụ thể như: Tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu tuyển đạt mức 10 chọn 1 (Trường Đại học Y- Dược, Trường Đại học Sư phạm 8 chọn 1, Trường Ngoại ngữ 6 chọn 1, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có tỷ lệ 5 chọn 1...