Thanh tra việc đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước

Dương Hưng 10:35, 08/02/2023

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành kế hoạch thanh, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên cả nước.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ tăng cường thanh, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Nội dung thanh, kiểm tra gồm: Quy trình đào tạo (lý thuyết, thực hành); công tác giám sát sát hạch; các điều kiện về cơ sở vật chất đào tạo, sát hạch; việc cấp giấy phép lái xe của các cơ quan, đơn vị thời gian qua... Qua đó nhằm phát hiện những bất cập trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (nếu có).

Kết quả thanh, kiểm tra cũng là cơ sở để ngành GTVT sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền có các biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những tồn tại và vi phạm (nếu có), hướng dẫn các đơn vị được thanh, kiểm tra thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra, thời gian thực hiện nhiệm vụ phải xong trước ngày 15/4/2023. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong các địa phương do Đoàn kiểm tra số 3 thực hiện (Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì).

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ tham mưu việc thành lập các đoàn kiểm tra; hướng dẫn Cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT trong việc thanh, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thuộc thẩm quyền.