3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I chậm tiến độ

Theo HNM 13:20, 15/05/2023

Theo tin từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải), hiện 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020) chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang chậm tiến độ (ảnh minh họa).
Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang chậm tiến độ (ảnh minh họa).

Cụ thể, Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 8/2023 nhưng tới thời điểm này đang chậm gần 7,4% so với kế hoạch, sản lượng thi công mới đạt hơn 69% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là một số nhà thầu chưa huy động tài chính kịp thời, chưa duy trì được tiến độ thi công liên tục để bù tiến độ đã bị chậm.

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 5/2024). Tuy nhiên,  thi công hiện mới đạt hơn 35,7%, chậm 1,8% so với tiến độ yêu cầu.

Tại dự án này, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra hiện trường và có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo nhưng các tồn tại vẫn chưa được doanh nghiệp dự án giải quyết triệt để. Từ đầu năm 2023 đến nay, các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ, còn thiếu 5 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh; nguồn vốn chưa được các nhà thầu bố trí kịp thời, dẫn đến không chủ động các nguồn vật liệu (đặc biệt là đất đắp)…

Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo (phải hoàn thành vào tháng 3/2024) hiện sản lượng thi công mới đạt gần 53%, chậm 3,2%.

Trước tình hình đó, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động đủ nguồn lực tài chính cho công trường, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”; kiểm soát tiến độ hằng tuần, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ theo hợp đồng.

Về dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo nhà thầu có giải pháp bổ sung, thay thế nhà thầu, điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu thi công trên đoạn tuyến chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến hoặc chuyển biến chậm.