Phú Bình: Phân bổ 6.800 tấn xi măng hoàn thiện hạ tầng giao thông

Vi Vân 10:46, 18/05/2023

Năm 2023, huyện Phú Bình có kế hoạch phân bổ 6.800 tấn xi măng (do tỉnh hỗ trợ) cho các xã trên địa bàn nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Tuyến đường xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng đã được bà con giải phóng mặt bằng, mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m để chuẩn bị đổ bê tông.
Tuyến đường xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng (Phú Bình) đã được giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông.

Theo đó, ngoại trừ 4 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 (gồm Úc Kỳ, Dương Thành, Tân Khánh và Xuân Phương), huyện Phú Bình sẽ ưu tiên phân bổ 800 tấn xi măng cho xã Tân Đức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (theo định mức của tỉnh). Đối với các xã còn lại, căn cứ vào kế hoạch đăng ký của từng đơn vị, UBND huyện sẽ giao cho các phòng, ban chuyên môn phân bổ theo quy định.

Hiện nay, các phòng, ban chuyên môn của huyện đang xúc tiến các thủ tục tiến hành đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng.

Toàn huyện Phú Bình có 36,5km đường huyện, gần 300km đường xã. Năm 2022, huyện đã phân bổ 17.800 tấn xi măng cho các xã để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhằm hoàn thiện tiêu chí Giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới.