Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe

Chu Hồng Đông (Sở GTVT) 20:45, 15/05/2023

Ngày 15-5, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để triển khai Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. 

Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Sở GTVT và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX đã được Bộ GTVT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy GPLX tại một số sở GTVT vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Còn có hiện tượng đào tạo vượt lưu lượng; việc công khai cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của sở chưa được cập nhật kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe còn có nơi chưa thực hiện.

Về công tác tổ chức sát hạch còn có nơi thực hiện chưa nghiêm; công tác thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch chưa được quan tâm thực hiện tốt…

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy GPLX, trong Chỉ thị số 05/CT-BGTVT, Bộ GTVT yêu cầu: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, giám đốc sở GTVT các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp GPLX cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

Cùng với đó, đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đối với lĩnh vực này...