Đầu tư trên 12 tỷ đồng nâng cấp đường liên xóm

Lương Hạnh 17:56, 27/09/2023

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, UBND xã Phúc Trìu đã được TP. Thái Nguyên giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường liên xóm Phúc Thuần với kinh phí trên 12,6 tỷ đồng.

Tuyến đường xóm Phúc Thuần, xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên) được mở rộng từ 2,5m lên 5m và đổ bê tông.
Tuyến đường liên xóm Phúc Thuần được mở rộng từ 2,5m lên 5m và đổ bê tông.

Tuyến đường liên xóm Phúc Thuần có chiều dài 3,8km, trước đây nền đường chỉ rộng 2,5m, gây khó khăn cho các loại ô tô khi tránh nhau, nhất là tại các đoạn đường cua. Thực hiện nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân hiến trên 12.000m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất để mở rộng đường lên 5m.

Đến nay, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Mấm đã huy động nhân lực, máy móc thi công được 90% khối lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2023.