Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Quang Huấn (Ban ATGT tỉnh) 18:05, 21/01/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, với mục tiêu thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông cho lứa tuổi học sinh; xây dựng ý thức tự giác trong tham gia giao thông; ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh...

 
Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, các ngành, địa phương tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Phải xác định công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những ưu tiên trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, ATGT, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát lại các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT; xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm trật tự, ATGT trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cho học sinh; đối với những trường hợp học sinh vi phạm cần gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức phối hợp giáo dục, xử lý phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự, ATGT tại các tuyến đường gần khu vực trường học.

Rà soát về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các tuyến đường có trường học trên toàn địa bàn tỉnh; tổ chức lại các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nhất là các trường hợp ngay sát các quốc lộ, tuyến đường có nhiều phương tiện đi lại vào các khung thời gian học sinh đến trường, tan học; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp với tổ chức giao thông. Cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, hoàn thiện tổ chức giao thông tại các khu vực có trường học…