Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ với Đại học Thái Nguyên

Hằng Nga 18:32, 07/02/2023

Ngày 7-2, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có buổi làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh (KH&CN) để trao đổi, thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình tổng kết hợp tác về KH&CN và đổi mới sáng tạo giữa 2 bên thời gian qua; xây dựng mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ hợp tác thời gian tới. Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở KH&CN và PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐHTN, đồng chủ trì buổi làm việc.

 

Trong những năm gần đây, việc hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả nổi bật. ĐHTN và các trường thành viên đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia tư vấn, đánh giá, phản biện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn của tỉnh.

Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai đều có giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn, đem lại hiệu quả ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, công nghệ thông tin, văn hoá - xã hội… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả giai đoạn 2017-2022, ĐHTN và các trường đại học thành viên đã thực hiện 35 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ là 81 tỷ đồng; 14 nhiệm vụ KH&CN quỹ gen cấp tỉnh với kinh phí 31,5 tỷ đồng. Chương trình hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN đã phê duyệt 7 nhiệm vụ KH&CN, tổng kinh phí thực hiện trên 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ĐHTN và các trường thành viên đã tích cực phối hợp với Sở KH&CN trong việc hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Thời gian tới, ĐHTN và Sở KH&CN thống nhất tiếp tục tăng cường, phối hợp trao đổi hoạt động KH&CN nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của các bên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trọng tâm là hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ.