Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

Minh Anh 19:55, 16/01/2024
Ngày 16-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Nhân dịp này, Sở KH&CN trao bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP cho đại diện 5 hợp tác xã.
Nhân dịp này, Sở KH&CN trao bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP cho đại diện 5 hợp tác xã.

Tham dự có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; các hội, hiệp hội, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan.

Đo lường là một hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; là công cụ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa… 

Trong những năm qua, Sở KH&CN đã xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý đo lường tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ về đo lường và hoạt động quản lý phương tiện đo của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, Sở đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Hội thảo có nhiều tham luận, trao đổi tập trung vào các nội dung: Hiệu quả của việc xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường; việc đo lường đối với hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP; đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế…