Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực toàn cầu

Thu Nga 16:27, 12/05/2023

Ngày 12-5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị "Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu" và kỷ niệm Ngày đo lường thế giới (20-5). Tham dự có đại điện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lãnh đạo sở khoa học và công nghệ của 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng 300 đại biểu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ đề của Ngày đo lường thế giới năm 2023 là Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực toàn cầu. Chủ đề này được chọn vì những thách thức ngày càng tăng của biến đổi khí hậu và phân phối lương thực trên toàn cầu, trong một thế giới có dân số đạt 8 tỷ người vào cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về những nội dung: Đề án 996 - Góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên; đảm bảo đo lường trong an toàn thực phẩm; xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường; xây dựng quy trình thử nghiệm và kiểm định thiết bị sạc điện cho xe điện...

Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường; góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội về hoạt động đo lường.