Các sở, ngành đăng ký thực hiện 87 nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023

Hằng Nga 13:42, 08/03/2023

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã đề xuất, đăng ký thực hiện 87 nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, nhiều nhất là chính quyền số 75 nhiệm vụ, tiếp đến là xã hội số 8 nhiệm vụ và kinh tế số là 4 nhiệm vụ.

Câu lạc bộ Nắng, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thực hiện nhiều bài viết lan tỏa những thông tin tích cực trên các nền tảng tạo hiệu ứng tốt trong giáo dục.
Câu lạc bộ Nắng, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thực hiện nhiều bài viết lan tỏa những thông tin tích cực trên các nền tảng tạo hiệu ứng tốt trong giáo dục.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký nhiều nhất, mỗi đơn vị 10 nhiệm vụ chính quyền số. Đơn cử như Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung xây dựng ứng dụng số  “Nông nghiệp Thái Nguyên”; xây dựng hệ thống phần mềm “Quản lý chất lượng nông sản – Thái Nguyên”; ứng dụng hệ thống quản lý dữ liệu và bản đồ số các công trình thủy lợi; xây dựng cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng…

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất thực hiện 8 nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó có 6 nhiệm vụ chính quyền số và 2 nhiệm vụ xã hội số.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đăng ký thực hiện 2 nhiệm vụ chính quyền số là: Xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên và hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ danh mục, nhiệm vụ đã đề xuất, đăng ký xác định những nội dung cần xây dựng đề án, dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số và dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời khuyến khích áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với những dịch vụ, sản phẩm phục vụ chuyển đổi số.