Bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thu Hà 17:53, 27/04/2023

Chiều 27-4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số cho các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu ký kết biên bản nhận bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu ký kết biên bản nhận bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hình thành Cơ sở dữ liệu mã địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện thu thập dữ liệu mã địa chỉ số trong toàn tỉnh; tiến hành rà soát các địa chỉ bảo đảm độ chính xác. Đến thời điểm này, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xong cơ sở dữ liệu mã địa chỉ số, với tổng số địa chỉ đã được số hóa là 330.727 địa chỉ, gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà dân.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã ký kết biên bản bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số. Theo đó, Bưu điện tỉnh bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số bảo đảm an toàn bảo mật dữ liệu để triển khai thông báo địa chỉ số tại các địa phương. 

Dữ liệu mã địa chỉ số được bàn giao gồm mã địa chỉ và các trường thông tin cơ bản của địa chỉ số, trong đó bảo đảm tối thiểu các trường thông tin: Mã địa chỉ số, mã QR của địa chỉ số, thông tin tọa độ, thông tin nhận biết đối tượng thể hiện trong mã QR.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu mã địa chỉ số, UBND các huyện, thành phố sẽ tổ chức thông báo địa chỉ số đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn quản lý, nhằm hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó cũng hoàn thành chỉ tiêu thuộc tiêu chí Thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025...