363 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Phương Thảo 16:08, 02/04/2023

Tính đến cuối tháng 3-2023, cả tỉnh có 363 doanh nghiệp (DN) gia nhập và tái gia nhập thị trường, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô TVT (phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên) là một trong những doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho người lao động.

Cụ thể, số DN được cấp mới đăng ký kinh doanh là 195 DN với tổng số vốn đăng ký 1.446 tỷ đồng, tăng 10,2% về số DN và bằng 61,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số DN quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng là 168 DN, giảm 28,8% so với cùng kỳ; số DN tạm ngừng hoạt động là 401 DN, tăng 10,8% so với cùng kỳ; số DN đóng mã số thuế là 155 DN, tăng 61,5% so với cùng kỳ.

Số lượng DN gia nhập và tái gia nhập thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong khi đó số DN rút khỏi thị trường tăng cao so với cùng kỳ cho thấy cộng đồng DN vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển.