Thái Nguyên: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 22,6% kế hoạch

Xuân Hải 10:51, 01/04/2023

Trong tháng 3/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 2,96 tỷ USD, tăng 23,6% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Công Ty CP Đầu Tư & Thương mại TNG góp phần tăng trưởng sản phẩm may xuất khẩu trong quý I/2023.
Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đóng góp tích cực vào tăng trưởng sản phẩm may xuất khẩu trong quý I/2023.

Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,91 tỷ USD (chiếm trên 98% trong tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn), giảm 24,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 7,92 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 22,6% kế hoạch xuất khẩu năm 2023. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 171,5 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,4 tỷ USD, giảm 6,1%.

Theo đánh giá, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh đều giảm so với cùng kỳ, như: Máy tính bảng đạt 486,3 triệu USD, giảm 35,1%; sản phẩm điện tử khác và phụ tùng đạt 4,95 tỷ USD, giảm 8,5%; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 69,7 triệu USD, giảm 14,6%; sản phẩm từ sắt, thép đạt 8,7 triệu USD, giảm 18,6%...

Chỉ có 3 nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm nay đạt cao hơn so với cùng kỳ, gồm: Sản phẩm may đạt 132,6 triệu USD, tăng 23%; điện thoại thông minh đạt trên 2 tỷ USD, tăng 14%; phụ tùng vận tải đạt 1,7 triệu USD, tăng 8,1%.