Đại Từ: Phấn đấu có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao

Thu Huyền 12:15, 30/03/2023

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện đời sống của bà con nông dân, từng bước tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, những năm qua, huyện Đại Từ đã triển khai nhiều giải pháp phát triển sản phẩm OCOP.

Trong số 26 sản phẩm được công nhận OCOP của huyện Đại Từ thì có tới 24 sản phẩm chè, đạt hơn 90%.
Trong số 26 sản phẩm được công nhận OCOP của huyện Đại Từ, có tới 24 sản phẩm chè, chiếm hơn 90%.

Đến nay, toàn huyện đã có 26 sản phẩm được UBND tỉnh xếp hạng OCOP, gồm: 9 sản phẩm OCOP 3 sao, 17 sản phẩm OCOP 4 sao. Trong đó có tới 24 sản phẩm chè (10 sản phẩm OCOP 3 sao, 14 sản phẩm 4 sao).

Năm 2023, huyện Đại Từ phấn đấu có thêm từ 5 sản phẩm trở lên được công nhận OCOP, trong đó có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao; có thêm từ 2 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) trở lên tham gia Chương trình OCOP; các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có ít nhất 1 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại Từ đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện "Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên" trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan liên quan rà soát, giúp đỡ các chủ thể sản xuất xây dựng ý tưởng, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP.


Từ khóa:

nông nghiệp

sản phẩm

ocop