Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp quý I tăng 5,5%

X.H 10:55, 30/03/2023

Theo số liệu từ Cục Thống kê Thái Nguyên, trong quý I/2023, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 186,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 18,3% kế hoạch năm.

Sản xuất linh kiện, tai nghe điện thoại thông minh tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam (phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên).
Sản xuất linh kiện, tai nghe điện thoại thông minh tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam (phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên).

Chia theo thành phần kinh tế, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 13,28 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, công nghiệp địa phương ước đạt 7,47 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và đạt 16,2% kế hoạch); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 173,46 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Theo đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 277 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 185,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 99,3% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp), tăng 5,5%; ngành sản xuất, phân phối điện ước đạt 710,4 tỷ đồng, tăng 4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải ước đạt 253,2 tỷ đồng, tăng 31,9%.