Công ty CP Xi măng La Hiên: Bảo đảm việc làm ổn định cho gần 550 lao động

Xuân Hải 10:50, 30/03/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Công ty CP Xi măng La Hiên (Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc) đã nỗ lực phát triển sản xuất - kinh doanh, duy trì việc làm ổn định cho 547 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt trên 12,1 triệu đồng/người/tháng.

Thương hiệu xi măng La Hiên của Công ty được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng.
Thương hiệu xi măng La Hiên được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng.

Theo đó, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ gần 147 nghìn tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu đạt trên 156 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty CP Xi măng La Hiên đã phát động nhiều phong trào thi đua trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm...

Được biết, năm 2023, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 740 nghìn tấn sản phẩm.