Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Sông Hương 08:46, 09/03/2023

Khối thi đua doanh nghiệp số 2, thuộc Hội Doanh nghiệp TP. Thái Nguyên, vừa tổ chức Hội nghị phát động, ký giao ước thi đua năm 2023. 

Các đơn vị trong Khối  thi đua DN số 2 ký giao ước thi đua tại Hội nghị
Các đơn vị trong Khối thi đua doanh nghiệp số 2 ký giao ước thi đua năm 2023.

Khối thi đua doanh nghiệp số 2 gồm 24 đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Năm 2022, môi trường sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình thế giới biến động, giá cả leo thang… nhưng các doanh nghiệp trong Khối luôn “vững tay chèo”, phát triển ổn định; thường xuyên chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, TP. Thái Nguyên và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Doanh nghiệp TP. Thái Nguyên, tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trong Khối thi đua số 2 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung chủ yếu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra của các doanh nghiệp; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Cùng với đó, các đơn vị thống nhất đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng doanh nghiệp văn hóa, đoàn thể vững mạnh; quan tâm chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động...