Công ty CP Thương mại Thái Hưng:
Phấn đấu đạt tổng doanh thu khoảng 21 nghìn tỷ đồng

P.V 15:14, 26/02/2023

Ngày 25-2, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng tại Hội nghị.
Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng tại Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 với những thành tựu, mục tiêu đạt được và chưa đạt được, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công ty năm 2023.

Năm 2022, toàn hệ thống Thái Hưng ghi nhận doanh thu đạt trên 21 nghìn tỷ đồng (trong đó, doanh thu nội bộ là gần 6.000 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước 187 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 700 lao động với thu nhập bình quân đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với 2021; kịp thời giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Trong năm, Thái Hưng vinh dự nhận 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên, 11 Bằng khen, Giấy khen của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và TP. Thái Nguyên; xếp thứ 45 trong BXH Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, tổ chức Công đoàn công ty cũng đã thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung, chỉ tiêu quan trọng. Trong đó tiếp tục thực hiện bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động đã đăng ký với Sở LĐTB&XH. Về chỉ tiêu kinh doanh, phấn đấu năm 2023 toàn hệ thống Thái Hưng đạt tổng doanh thu khoảng 21 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho khoảng 750 người lao động.

Qua đánh giá, bình xét năm 2022, có 1 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 12 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 63 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 420 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khen thưởng 13 tổ công đoàn xuất sắc, trên 400 đoàn viên Công đoàn xuất sắc và gần 200 Nữ công hai giỏi.