Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi):
Bỏ quy định áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư

Theo nhandan.vn 10:58, 24/05/2023

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu, trong đó bỏ quy định áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư vì đây là công việc không phức tạp và nhiều nhà thầu có thể thực hiện được.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong phiên họp sáng 24/5 của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương và 99 điều. Trong đó: bỏ 5 điều và thêm 6 điều, giữ nguyên 21 điều, sửa đổi nội dung 48 điều, chỉnh sửa câu chữ, kỹ thuật văn bản 20 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan bám sát mục tiêu, yêu cầu sửa đổi luật để hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng: Rà soát, chỉnh lý phạm vi, đối tượng áp dụng luật, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Luật Đấu thầu với các luật có liên quan.

Đồng thời, rà soát quy trình, giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế thời gian qua; quy định rõ các hành vi bị cấm, các ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

Gỡ “nút thắt” trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, theo đó, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý tại nhiều điều, khoản để quy định rõ ràng, cụ thể trong luật nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang được dư luận quan tâm về vấn đề mua thuốc, vật tư, thiết bị y tế.

Trong đó, đã tiếp thu, chỉnh lý các điều khoản liên quan về chỉ định thầu trong mua thuốc, vật tư, thiết bị y tế, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua sắm vaccine trong quá trình thử nghiệm; áp dụng tùy chọn mua thêm, mua sắm tập trung; bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và chỉnh lý quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Cụ thể, chỉ định thầu sẽ được áp dụng trong các gói thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, phương tiện, thiết bị y tế, vật tư y tế, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân.

Cùng với đó là gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế để cấp cứu người bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường do yêu cầu về giải pháp công nghệ;

Dự thảo Luật cũng quy định rõ những cách thức để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế, một trong số đó là lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, hóa chất và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế, vật tư y tế để sử dụng vật tư, hóa chất đó theo yêu cầu của chủ đầu tư; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, có thể lựa chọn nhà thầu chuyển giao quyền sở hữu thiết bị y tế và vật tư, hóa chất cho chủ đầu tư kể từ khi hợp đồng giữa các bên có hiệu lực; nhà thầu chuyển giao quyền sở hữu thiết bị y tế, vật tư y tế cho chủ đầu tư kể từ khi hợp đồng giữa các bên có hiệu lực; nhà thầu cung cấp hóa chất để vận hành thiết bị y tế, vật tư y tế sẵn có…

Đối với việc mua thuốc không thuộc danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, mua vaccine để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự quyết định về hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Quang cảnh phiên họp sáng 24/5.
Quang cảnh phiên họp sáng 24/5.

Bỏ áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư

Về lựa chọn nhà thầu, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bãi bỏ các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu đã được áp dụng ổn định trong thời gian qua để tránh các xáo trộn không cần thiết.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật bổ sung nhiều trường hợp chỉ định thầu, giảm trường hợp đấu thầu là không phù hợp, cần quy định chặt chẽ, chỉ áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và quy định tiêu chí cụ thể, tránh lạm dụng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý Điều 23 quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu.

Cụ thể, bỏ quy định áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư vì đây là công việc không phức tạp và nhiều nhà thầu có thể thực hiện được. Đối với dự án quan trọng quốc gia, việc chỉ định thầu sẽ do Quốc hội quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án.

Ngoài ra, chỉnh lý quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế để bao quát các trường hợp cấp bách, cấp cứu trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, chỉnh lý quy định về chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo hướng áp dụng đối với một số gói thầu có tính đặc thù, liên quan đến bản quyền tác giả hoặc phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ.

Một số ý kiến đề nghị xem xét Luật hóa Quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt” để bảo đảm rõ ràng, minh bạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, luật hóa tối đa quy định tại Quyết định số 17/2019, bổ sung quy định rõ, cụ thể hơn về nguyên tắc áp dụng và các trường hợp đặc biệt tại Điều 29 của dự thảo Luật.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, theo hướng chỉ quy định một cấp phê duyệt và chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, để bảo đảm bao quát những trường hợp cấp bách, phát sinh áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt dự thảo luật quy định Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngoài những trường hợp đã được quy định trong luật.