Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa xuân

Lương Hạnh 17:42, 23/05/2023

Những ngày này, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa xuân.

Vụ xuân năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết, sâu bệnh gây hại diễn biến phức tạp, nhưng nhờ bà con nông dân bám sát đồng ruộng, gieo cấy đúng lịch khung thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát tốt sâu bệnh gây hại nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm năng suất theo kế hoạch.

Nông dân thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) thu hoạch lúa xuân.
Nông dân thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) thu hoạch lúa xuân.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dự ước năng suất lúa xuân trong toàn tỉnh đạt bình quân gần 56,7 tạ/ha (tương đương vụ xuân năm trước), sản lượng đạt 164.440 tấn. Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 15.000ha (đạt 51% diện tích), tập trung ở các huyện: Phú Bình, Đại Từ, TP. Phổ Yên, TP. Sông Công…  

Ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng” để giải phóng đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa.


Từ khóa:

thu hoạch

nhanh gọn

lúa xuân