Phú Lương: Hỗ trợ các HTX và nông dân thực hiện nhiều dự án

Văn Hùng (Phú Lương) 14:49, 18/05/2023

Mới đây, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương. 

Đoàn khảo sát việc thực hiện dự án chăn nuôi gà tại một gia đình ở thị trấn Đu (Phú Lương).
Đoàn khảo sát việc thực hiện dự án chăn nuôi gà tại một gia đình ở thị trấn Đu (Phú Lương).

Đoàn đã tiến hành khảo sát đối với 10 dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Trong đó có 4 dự án sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được thực hiện tại HTX nông nghiệp, dịch vụ xây dựng Hợp Thành, xã Hợp Thành; HTX chè an toàn Khe Cốc và HTX chè an toàn Thái Ninh, xã Tức Tranh; HTX dịch vụ, kinh doanh tổng hợp xã Cổ Lũng. 

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân có 6 dự án, gồm: Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, trồng và sản xuất đào cảnh ở xã Động Đạt; nuôi gà lấy trứng tại thị trấn Đu; chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Phấn Mễ; chăm sóc cây chè theo hướng hữu cơ tại xã Vô Tranh.

Qua khảo sát thực tế cho thấy các chủ thể tham gia các dự án đều sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ đúng mục đích, góp phần phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. 

Các HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình mong muốn tiếp tục được hỗ trợ nguồn vốn theo dự án và tăng mức cho vay để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.