TP. Sông Công: Phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

Trịnh Phương 10:39, 23/05/2023

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2023-2025, TP. Sông Công có kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 4.000 lao động nông thôn.  

Theo đó, việc đào tạo nghề tập trung vào đối tượng lao động trong độ tuổi ở các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng nông thôn mới; lao động trong các HTX, trang trại, làng nghề; lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo... Các nghề được lựa chọn đào tạo gồm: Dịch vụ nông nghiệp, nông thôn; sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; marketing…

Việc đào tạo nghề được TP. Sông Công tập trung vào đối tượng lao động trong độ tuổi ở các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng nông thôn mới; lao động trong các HTX, trang trại, làng nghề...
Việc đào tạo nghề được TP. Sông Công tập trung vào đối tượng lao động trong độ tuổi ở các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng nông thôn mới; lao động trong các HTX, trang trại, làng nghề...

TP. Sông Công hiện có gần 80.000 lao động làm việc trong các ngành kinh tế, trong đó lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là trên 14.000 người, lao động phi nông nghiệp khoảng 65.000 người. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; thu nhập bình quân của người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xuống dưới 30%...