Giá xăng quay đầu tăng nhẹ tại kỳ điều hành ngày 22-5

Theo NDĐT 16:09, 22/05/2023

Trừ dầu hỏa giảm 3 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá xăng và các mặt hàng dầu còn lại đồng loạt đi lên từ 15 giờ ngày hôm nay (22-5). Đây là thông tin điều hành xăng dầu định kỳ vừa được Liên bộ Công thương-Tài chính công bố.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 357 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1,011 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.499 đồng/lít (tăng 499 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.954 đồng/lít (tăng 301 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.969 đồng/lít (giảm 3 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.158 đồng/kg (tăng 296 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Đồ họa: BẢO MINH
Đồ họa: BẢO MINH

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Nhà điều hành quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định, nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 22-5 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15 giờ đối với các mặt hàng tăng giá.

Việc trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 22-5.