Hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu về xây dựng nông thôn mới

Chung An 15:54, 25/05/2023

Ngày 25-5, UBND TP. Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu (ảnh). Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của các xã trên địa bàn.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh phổ biến một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Đại diện Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh cũng đã cấp tài khoản nhập dữ liệu và hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử về các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu cho từng xã; đồng thời giải đáp những thắc mắc trong vấn đề này.

Hoạt động này nhằm giúp các xã nhập và lưu trữ dữ liệu đầy đủ, đồng thời có đánh giá chính xác nhất về những kết quả đã được trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Từ đó có các giải pháp phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tại địa phương trong thời gian tới.