Triển khai dự án chăn nuôi lợn rừng an toàn sinh học

Phan Trang 11:50, 06/10/2023

Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho các hộ thoát nghèo, Tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI) của Hàn Quốc đang phối hợp với UBND huyện Phú Lương triển khai Dự án phát triển sinh kế chăn nuôi lợn rừng an toàn sinh học theo chuỗi giá trị giai đoạn 2023-2025 tại xã Phủ Lý.

Tổ chức KFHI thành khảo sát nhu cầu và lựa chọn hộ tham gia dự án.
Tổ chức KFHI thành khảo sát nhu cầu và lựa chọn hộ tham gia dự án.

Đối tượng tham gia Dự án là các hộ chăn nuôi (ưu tiên hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế) và Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Việt Bắc, xã Phủ Lý.

Các hộ, hợp tác xã tham gia Dự án sẽ được vay vốn bằng lợn giống sinh sản và chủ động chăm sóc con lợn phát triển khỏe mạnh. Sau thời gian lợn sinh trưởng và đẻ con, các hộ phải bàn giao lợn vay ban đầu cho Ban quản lý Dự án (từ 2 đến 4 con lợn cái 3 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 12-15 kg/con). Còn Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Việt Bắc phải bàn giao 14 con lợn cái hậu bị 6 tháng tuổi, với trọng lượng khoảng 30-40kg/con. Số lợn này sẽ tiếp tục được xoay vòng để cho các hộ, hợp tác xã khác vay.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là trên 310 triệu đồng. Năm 2023, KFHI sẽ cho 20 hộ gia đình vay lợn giống sinh sản, số lượng 2 đến 4 con/hộ; Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Việt Bắc được vay 14 con lợn giống sinh sản.

Đến nay, KFHI đã hoàn thành khảo sát nhu cầu và lựa chọn hộ tham gia Dự án. Dự kiến vào cuối tháng 10 này, Ban quản lý Dự án sẽ bàn giao lợn rừng cho các hộ dân và Hợp tác xã để triển khai thực hiện.