Bàn giải pháp quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ FSC

Ngọc Ánh 19:37, 21/11/2023

Chiều 21-11, huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) trên địa bàn. Tham gia Hội nghị có đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên...

 

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện Đồng Hỷ đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, người dân xây dựng phương án quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ FSC.

Huyện Đồng Hỷ đã triển khai trồng mới được 257.400 cây phân tán; trồng rừng tập trung được 755ha (đạt 125,8% kế hoạch); đã làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ FSC cho 934,3ha rừng của 363 hộ dân. Dự kiến đến hết năm nay, toàn huyện có 2.265,92ha được cấp chứng chỉ (đạt 755% chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy). 

Ngoài ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng vận động người dân chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng… 

Tại Hội nghị, đại diện Trường Đại học Nông lâm đã trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng bền vững và thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC. 

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cùng các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia phát triển rừng bền vững gắn với chứng chỉ FSC.