Hội Nông dân tỉnh: Phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất

Lưu Phượng 19:09, 11/04/2024

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phân bổ hơn 5,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để thực hiện 8 dự án phát triển sản xuất tại 4 huyện: Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai.

Gia đình bà Trần Thị Thắng (xóm Na Mấn, xã Phú Cường, Đại Từ) là một trong những hộ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh theo dự án Cải tạo, chăm sóc chè theo hướng hữu cơ năm 2023.
Gia đình bà Trần Thị Thắng (xóm Na Mấn, xã Phú Cường, Đại Từ) là một trong những hộ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh theo dự án "Cải tạo, chăm sóc chè theo hướng hữu cơ" năm 2023.

Theo đó, đã có 100 hộ nông dân được vay vốn để thực hiện các dự án: Chăn nuôi lợn rừng tại xã Nghinh Tường, chăn nuôi cá thương phẩm tại xã Thượng Nung (Võ Nhai); Cải tạo, chăm sóc chè theo hướng hữu cơ tại xã Phú Thịnh và cải tạo, thâm canh chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Lục Ba (Đại Từ); Chăn nuôi cá thương phẩm tại xã Linh Thông và chăn nuôi dê thương phẩm tại xã Kim Phượng (Định Hóa); 2 dự án cải tạo và chăm sóc chè hướng hữu cơ tại xã Phú Đô và Ôn Lương (Phú Lương).

Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang quản lý hơn 56,8 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; đã có hơn 1.200 hộ được vay vốn để thực hiện 121 dự án, mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn này đã giúp nhiều nông dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, vươn lên làm giàu, nhiều hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đồng thời thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết, thành lập các mô hình kinh tế tập thể. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có trên 55.240 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Ngoài ra, các cấp hội đã hướng dẫn thành lập mới được 15 tổ hợp tác và 32 hợp tác xã, kết nạp mới 3.200 hội viên, nâng tổng số hội viên của tỉnh lên gần 162.000 người.