Hội viên nông dân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội

Trịnh Phương 11:42, 10/04/2024

Hội Nông dân TP. Phổ Yên hiện có trên 22.000 hội viên, sinh hoạt tại 282 chi hội. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn đã đóng góp trên 5.800 ngày công lao động thực hiện vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông với chiều dài hơn 50km; nạo vét, sửa chữa hơn 5km kênh mương nội đồng, trên 10km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình công cộng khác...

 

Hội viên nông dân xã Vạn Phái (TP. Phỏ Yên) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt hạ cây cối, giải phóng mặt bằng để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông.
Hội viên nông dân xã Vạn Phái (TP. Phổ Yên) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt hạ cây cối, giải phóng mặt bằng để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố cũng đã xây dựng mới 10 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền trên 187 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 4.700 hộ nông dân vay vốn; Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân gần 600 triệu đồng, thực hiện dự án chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng hữu cơ; Phối hợp với các phường, xã tổ chức 170 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 8.300 hội viên…  

Năm 2024, TP. Phổ Yên có kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây dựng mới khoảng 15km đường giao thông nông thôn, trên 5km kênh mương nội đồng, 3 nhà văn hóa xóm. Theo đó, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất, tiền mặt, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.