Phú Lương: Thu ngân sách đạt trên 31% kế hoạch năm

Trần Nguyên 16:02, 08/04/2024

Năm 2024, huyện Phú Lương có kế hoạch thu ngân sách trên 90 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện đạt trên 31% kế hoạch năm. Cụ thể, số thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện quý I đạt trên 27 tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoạch được giao.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa hướng dẫn người dân thủ tục kê khai thuế. Ảnh: T.L
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa hướng dẫn người dân thủ tục kê khai thuế. Ảnh: T.L

Một số khoản thu của huyện đạt cao so với kế hoạch năm, như: Thuế ngoài quốc doanh đạt 48%, thu phí, lệ phí đạt 35%,... Các địa phương trên địa bàn có số thu cân đối đạt và vượt kế hoạch dự toán gồm: Thị trấn Đu đạt 43%, thị trấn Giang Tiên 31%, xã Ôn Lương 31%.

Để có kết quả này, huyện Phú Lương đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, kích cầu các giao dịch thương mại; ngành Thuế xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thu ngân sách chi tiết, thường xuyên đôn đốc thực hiện.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quý I ước đạt 191 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ, cũng là một trong những yếu tố kích thích tăng trưởng nguồn thu tại địa phương…