Thái Nguyên: Thu ngân sách đạt 4.118 tỷ đồng

Hạ Liên 07:06, 15/04/2024

Năm 2024, Thái Nguyên được Chính phủ giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 16.120 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 13.620 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng. HĐND tỉnh giao thu 19.515 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 17.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng; các khoản huy động, đóng góp 15 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm nay, thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh được 213 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch năm tỉnh giao. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên.
3 tháng đầu năm nay, thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh được 213 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch năm tỉnh giao. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép.

Tính đến hết quý I/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.118 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 25,6% so với dự toán Chính phủ giao; đạt 21,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 3.522 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 580 tỷ đồng.

Trong số các khoản thu nội địa, một số chỉ tiêu giao cao và đạt cao so với kế hoạch tỉnh giao, gồm: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được gần 1.300 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch năm; thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 483 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm; thuế thu nhập cá nhân đạt 481 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm...

Một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch, gồm: thu tiền cấp quyền sử dụng đất được 472 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm; thu tiền cho thuê đất được 146 tỷ đồng, bằng 11,3% kế hoạch năm; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gần 39 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch năm...

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, đều cao hơn đáng kể, do các nguồn thu này thường được thu mạnh trong quý III và quý IV.  • Chuỗi cửa hàng Rửa Mặt Cáo chăm da công nghệ cao lần đầu xuất hiện