Vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,8% so với cùng kỳ

Hằng Nga 07:06, 15/04/2024

Theo thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quý I/2024 đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn của khu vực kinh tế trong nước đạt gần 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ; vốn của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Từ các nguồn vốn đầu tư, lĩnh vực xuất khẩu trong quý I năm 2024 của tỉnh có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Sản xuất mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
 Sản xuất mặt hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 3-2024 ước đạt 432,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2024, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.241,5 tỷ đồng (bằng 14,2% kế hoạch), tăng 16,4% so với cùng kỳ. Bao gồm, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 620,9 tỷ đồng, giảm 2,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 597,4 tỷ đồng, tăng 48,4%; vốn ngân sách Nhà cấp xã ước đạt 23,2 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ.