TP Sông Công: Chi trả trên 26 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II

Mai Thương (TP. Sông Công) 10:34, 15/05/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Sông Công vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại xã Bá Xuyên có đất thuộc Dự án Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2.

Đại diện các hộ dân đến nhận tiền
Đại diện các hộ dân đến nhận tiền

Theo đó, 47/53 đại diện hộ dân tại xã Bá Xuyên có đất thuộc phạm vi Dự án được cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chi trả theo quy định của Nhà nước. Số tiền người dân nhận được gồm: Bồi thường đất, các chính sách hỗ trợ và bồi thường cây cối, hoa màu trên đất. Tổng số tiền chi trả là đợt này tại xã Bá Xuyên là trên 26 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện chi trả gần 24 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 2 tỷ đồng sẽ được chi trả khi một số hộ dân hoàn thiện các thủ tục, chữ ký...

Việc triển khai chi trả tiền đền bù cho các hộ dân thực hiện kịp thời, công khai giúp người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ, đền bù của Nhà nước, từ đó chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra.