Công ty CP Cán thép Thái Trung: Phấn đấu doanh thu đạt 5.095 tỷ đồng

Phương Thảo 17:06, 01/02/2023

Năm 2023, Công ty CP Cán thép Thái Trung phấn đấu sản xuất trên 350.000 tấn thép cán, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.330 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt trên 5.095 tỷ đồng.

Một góc Nhà máy Cán thép Thái Trung. Ảnh: C.T.V
Một góc Nhà máy Cán thép Thái Trung. Ảnh: C.T.V

Để hoàn thành mục tiêu trên, Công ty đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào, triệt để tiết kiệm và giảm các chỉ tiêu tiêu hao, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 1/2023, Công ty đã sản xuất gần 40.000 tấn thép cán, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 145 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường thép có sự cạnh tranh gay gắt, lượng tồn kho tăng cao, Công ty phải dừng sản xuất 98 ngày…, tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dự báo, dự đoán và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý, hiệu suất thiết bị của đơn vị vẫn đạt trên 86%; nộp ngân sách Nhà nước 19,3 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 10,8 triệu đồng/người/tháng.