Phú Bình: Triển khai mô hình gieo cấy lúa tập trung, được cấp mã vùng trồng

Nguyễn Chi (Phú Bình) 12:01, 09/03/2023

Vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình triển khai thực hiện 3 mô hình gieo cấy lúa tập trung hướng đến mục tiêu được cấp mã vùng trồng.

Tổng diện tích của 3 mô hình là 22ha, trong đó: xã Thượng Đình có 6ha, giống TH 3-7; Thanh Ninh 10ha, giống  Dự Hương 8; xã Hà Châu 6ha, giống TBR225. Hiện nay, cây lúa tại các mô hình phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đã được bà con nông dân bón phân thúc, làm cỏ lần 1.

Tại các mô hình đều áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP; người dân được hỗ trợ 50% chi phí vật tư; được tập huấn kỹ về xây dựng thương hiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình sẽ tổ chức kết nối, bao tiêu toàn bộ sản phẩm thóc, gạo cho bà con nông dân ngay sau khi thu hoạch (nếu bà con có nhu cầu).

Trước đó, trong vụ mùa năm 2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình đã xây dựng thành công 5 mô hình lúa tập trung sản xuất theo quy trình VietGAP được cấp mã vùng trồng, với diện tích 40,5ha. Năng suất trung bình đạt 52-54 tạ/ha, tăng từ 20-25% so với phương thức canh tác truyền thống. Sau khi thu hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua được 170 tấn thóc cho bà con nông dân theo giá thị trường.