Định Hóa: Hoàn thành gieo trồng vụ xuân

Việt Dũng 11:24, 07/03/2023

Năm nay, huyện Định Hóa có kế hoạch gieo trồng 4.939ha cây vụ xuân. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích.

Bà con nông dân huyện Định Hoá gieo trồng lúa vụ xuân
Bà con nông dân huyện Định Hoá cấy lúa xuân.

Đối với cây lúa, huyện gieo cấy 4.001ha (giảm 9ha so với vụ xuân 2022). Nguyên nhân giảm là do chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Dương và các công trình hạ tầng nông thôn. Trong tổng số 4.001ha gieo cấy, có 600ha lúa thuần các giống như: J02, Thiên ưu 8, Khang dân 18; còn lại là các giống lúa lai năng suất cao, như: SL8H-GS9, TH3-5, B-TE1, Syn98, Thịnh Dụ 11...

Đối với cây ngô, vụ xuân năm nay, huyện Định Hóa gieo trồng gần 400ha, tương đương năm trước. 

Cùng với cây lương thực có hạt, toàn huyện trồng khoảng 540ha (giảm khoảng 10ha so với vụ xuân 2022) cây rau màu, bao gồm: rau xanh, đậu đỗ, lạc, sắn, khoai lang. Trong đó, diện tích rau xanh chiếm phần lớn, với 300ha.

Theo kế hoạch đề ra, huyện Định Hóa phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân đạt 23.858 tấn, sản lượng rau màu đạt 6.990 tấn (giảm không đáng kể so với năm 2022).