Phấn đấu trồng mới, trồng thay thế 30ha chè

Hoàng Cường 12:37, 22/02/2023

Năm 2023, TP. Phổ Yên phấn đấu trồng mới, trồng thay thế 30ha chè (trong đó trồng mới 3ha, trồng thay thế 27ha). Trong đó, chiếm trên 90% là diện tích chè cành và tập trung tại các xã Thành Công, Phúc Thuận, Phúc Tân.

Người dân xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) thu hái chè.

Để hoàn thành kế hoạch, TP. Phổ Yên đã chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường hướng dẫn người dân trồng chè vụ xuân năm 2023 và xây dựng kế hoạch trồng chè năm 2023.

Cùng với đó, thành phố triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân như: hỗ trợ 70% giá cây giống; nhân rộng diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP (hỗ trợ kinh phí lần đầu đối với cấp giấy chứng nhận VietGAP cho diện tích sản xuất chè với diện tích 30ha; hỗ trợ cấp lại giấy chứng nhận VietGAP cho diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP cho 60ha); hỗ trợ đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm cho chè với diện tích 100ha, quy mô sản xuất tối thiểu 2ha trở lên.

Hiện nay, diện tích chè ở TP. Phổ Yên đạt trên 1.687ha, sản lượng chè búp tươi năm 2022 đạt 20.170 tấn.